Hakkında

AKÜNED

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

(AKDENİZ UNİVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF EDUCATION)

 

İmtiyaz Sahibi

Prof. Dr. Mehmet CANBULAT

 

Editör                                                                                                                                                 Editör Yardımcısı

Doç. Dr. Harun ŞAHİN                                                                                                                    Dr. Öğretim Üyesi Rabia VEZNE

 

Dil Editörü

Doç. Dr. Bekir DİREKCİ

 

Yabancı Dil Editörü

Prof. Dr. Binnur GENÇ İLTER

 

Alan Editörleri

Prof. Dr. Sait BULUT

Doç. Dr. Ahmet Zeki GÜVEN

Doç. Dr. Ayşenur KUTLUCA CANBULAT

Doç. Dr. Bilal Barış ALKAN

Doç. Dr. Mustafa CANER

Doç. Dr. Mustafa USLU

Doç. Dr. Nadire Emel AKHAN

Doç. Dr. Ramazan KARATAŞ

Doç. Dr. Sabahat BURAK

Doç. Dr. Süleyman KARATAŞ

Dr. Öğretim Üyesi Hıfzı TOZ

Dr. Öğretim Üyesi Miray DAĞYAR

Dr. Öğretim Üyesi Nesrin SÖNMEZ

Dr. Öğretim Üyesi Şirin BÜYÜKAVCI

Dr. Öğretim Üyesi Yakup YILDIRIM

 

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Mehmet CANBULAT

Prof. Dr. Bayram BIÇAK

Doç. Dr. Bekir DİREKCİ

Prof. Dr. Binnur GENÇ İLTER

Prof. Dr. Erdoğan KÖSE

Prof. Dr. Fatma ÜNAL

Prof. Dr. Gabil ADİLOV

Prof. Dr. İlhan GÜNBAYI

 

Sekreterya

Merve AYVALLI

Ertunç UKŞUL

Linklerimiz

Misyon

Vizyon

İletişimTel:
Tel: