Hakkında

AKÜNED

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

(AKDENİZ UNİVERSITY JOURNAL OF FACULTY OF EDUCATION)

 

İmtiyaz Sahibi

Prof. Dr. Mehmet CANBULAT

 

Editör

Doç. Dr. Bayram BIÇAK

  

Dil Editörü

Doç. Dr. Bekir DİREKCİ

 

Yabancı Dil Editörü

Doç. Dr. Binnur GENÇ İLTER

 

Alan Editörleri

Prof. Dr. İlhan GÜNBAYI

Doç. Dr. Süleyman KARATAŞ

Doç. Dr. Gülfem ÇAKIR

Doç. Dr. Sabahat BURAK

Doç. Dr. Ramazan KARATAŞ

Doç. Dr. Nadire Emel AKHAN

Doç. Dr. Sait BULUT

Doç. Dr. Ahmet Zeki GÜVEN

Doç. Dr. Fatma ÜNAL

Yrd. Doç. Dr. Ayşenur KUTLUCA CANBULAT

Yrd. Doç. Dr. Hıfzı TOZ

Yrd. Doç. Dr. Nesrin SÖNMEZ

Yrd. Doç. Dr. Özlem SAKA

 

Yayın Kurulu

 

Prof. Dr. Gabil ADİLOV

Prof. Dr. Mehmet CANBULAT

Doç. Dr. Bayram BIÇAK

Doç. Dr. Bekir DİREKCİ

Doç. Dr. Binnur GENÇ İLTER

Doç. Dr. Fatma ÜNAL

 

Sekreterya

Merve AYVALLI

Linklerimiz

Misyon

Vizyon

İletişimTel:
Tel: