Atatürk Resmi
EDUCATIONE
An international peer-reviewed journal
MENU
ÖNEMLİ DUYURU-SIGNIFICANT ANNOUNCEMENT

Değerleri okurlarımız,

Yayın hayatına Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi adıyla başlayan dergimizin adı “EDUCATIONE” olarak değişmiştir. Yapılan bu değişiklikle beraber dergimizin kapsamı uluslararası hakemli dergi olarak güncellenmiştir. Söz konusu değişiklik dergimizin 5.cilt 1.sayısından itibaren uygulamaya konulacaktır. Dergimizin yeni sayısı için makale kabulüne başlanmıştır. İlginiz ve dergimize katkınız için teşekkür ederiz.

Editör

Doç. Dr. Harun ŞAHİN

Dear valued readers,

The name of our journal, which began publication under the name Akdeniz Journal of Education, has been changed to "EDUCATIONE." The scope of the journal has been updated as an international peer-reviewed journal as a result of this change. The above-mentioned change will take effect with the first issue of our journal's fifth volume. The submission of articles for the new issue has begun. Thank you for your interest and contribution.

Editor in Chief

Assoc. Prof. Dr. Harun ŞAHİN

Eklenme tarihi : 2022-02-01 15:06:27
Son güncelleme : 2022-02-01 15:07:34