Atatürk Resmi
Akdeniz Üniversitesi
Journal Of Education / AJE
MENU
Yayın İlkeleri

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

(Akdeniz University Journal of Faculty of Education)  

Yayın İlkeleri

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Akdeniz University Journal of Faculty of Education) yayın ilkeleri aşağıda belirtildiği şekliyledir.

  1. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (Akdeniz University Journal of Faculty of Education) eğitimin tüm alanlarıyla ilgili nitel ve nicel özgün araştırma makalelerini yayımlayan hakemli bir dergidir.
  2. Dergi yaz ve kış dönemi olmak üzere yılda iki kez yayımlanır.
  3. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
  4. Dergiye gönderilen makalelerin başka herhangi bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere herhangi başka bir yere gönderilmemiş olması gerekmektedir.
  5. Yayınlanması için gönderilen makaleler yazım ilkelerine uygunluğu, dergi makale şablonuna uygunluğu, etik ilkelere uygunluğu ölçütlerine göre ön incelemeden geçirildikten sonra 2 farklı hakem tarafından kör hakemlik süreci ile değerlendirilir.
  6. Yayınlanmak üzere gönderilen makalelerde yazarlar tüm etik görev ve sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür.
  7. Hakem değerlendirme sürecinin ardından olumlu görüş bildirilen makaleler (varsa gerekli düzeltmeler yazar/yazarlar tarafından yapıldıktan sonra) dergide yayınlanmak üzere kabul edilir.

Dergiye gönderilen makaleler yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi çalışmanın tüm yayın haklarına sahiptir.

Eklenme tarihi : 2021-08-12 14:49:08
Son güncelleme : 2021-08-12 14:49:08