Atatürk Resmi
Akdeniz Üniversitesi
Journal Of Education / AJE
MENU
Yazım Kuralları

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

(Akdeniz University Journal of Faculty of Education)  

Yazım Kuralları

 Makalede kullanılacak yazı tipi Times New Roman ve yazı karakterinin büyüklüğü 10 punto olmalıdır.

  1. Makale A4 boyutlarındaki sayfaya, tüm kenarlarından (sağ, sol, üst ve alt) 2,5 cm boşluk olacak şekilde iki yana dayalı yazılmalıdır. Paragraf başlarında 0,5 cm girinti koyulmalıdır.
  2. Makalede kullanılacak satır aralığı 1,5 olmalıdır.
  3. Makale toplamda 10.000 kelimeyi aşmamalıdır.

-Makalenin Bölümleri

-Başlık (Sayfaya ortalı, kalın, 10 punto ve 12 kelimeyi geçmemelidir.)

-Yazar İsimleri (Başvuru esnasında eklenmemelidir, makale yayına kabul edildikten sonra eklemelidir.)

-Özet (150-200 kelime arasında olmalıdır.)

-Anahtar Kelimeler( 3-6 kelime arasında olmalıdır.)

-Ana Metin

-Giriş

-Yöntem

-Araştırma modeli

-Evren-Örneklem

-Veri Toplama Araçları

-Verilerin Analizi

-Bulgular

-Tartışma ve Sonuç

-Kaynakça

Makalelerde metin içi atıflarda ve metin sonunda kaynakça gösteriminde Amerikan Psikoloji Derneği tarafından yayınlanan APA Yayın El Kitabı’nın güncel baskısındaki yazım kuralları geçerlidir.

Eklenme tarihi : 2021-08-12 14:49:29
Son güncelleme : 2021-08-12 14:49:29